Oorspronkelijk gepubliceerd in maa2023

Mijnheer Leemans

Marc Leemans, ACV

Afbeelding 1: Marc Leemans (foto BELGA)

Marc Leemans is bijna 12 jaar voorzitter van het ACV en het is genoeg geweest: hij stopt ermee, eind 2023 geeft hij de fakkel door. Jammer voor de vakbond, maar met zijn ervaring kan hij elders ook nog veel bijdragen aan de samenleving want al oogt hij vermoeid en uitgeblust, hij is er nog maar 61.

Maar hij wil niet meer bijdragen aan de samenleving, hij wil rentenieren. Het probleem is de leeftijd. Hij kan niet op pensioen vooraleer hij er 63 is en vervroegde pensionering heeft financiële consequenties. Het pensioenbedrag zelf is lager en de groepsverzekering wordt rechtvaardig belast (16.5%).

Gelukkig is er een uitweg: het SWT-stelsel, in de volksmond nog altijd "brugpensioen" genoemd. In dit stelsel ga je niet echt op pensioen, het lijkt alleen zo. In feite geniet je van een werkloosheidsuitkering en je werkgever, blij dat hij van je af is, doet er elke maand nog een schep bovenop. Het is een "Win-for-Life" tot je 66/67ste.

Er staat echter iets tegenover: je wordt geacht beschikbaar te blijven voor een nieuwe job, tot aan je echte pensioen. 't Is een vervelende gedachte 's morgens bij het opstaan, maar in praktijk gaat bijna niemand (2.9%) van de bruggepensioneerden nog opnieuw aan de slag. Op die leeftijd vind je moeilijk nog ander werk.

Maar!

De basisvoorwaarde om van dit vermaledijd stelsel te genieten, is dat je ontslagen moet zijn door je werkgever en daar zit bij mijnheer Leemans de knoop: het ACV is best tevreden over hem.

Daarom neemt mijnheer Leemans zelf het heft in handen: hij wil dat de vakbond hem ontslaat en hem nadien op brugpensioen zet, met alle uitkeringen vandien. Niet nu welteverstaan, maar later dit jaar, wanneer hij 62 jaar oud is en 40 jaar werkt, want ook aan die voorwaarden moet zijn voldaan voor brugpensioen. Door dat ontslag heeft hij ook recht op een ontslagvergoeding en die is niet van de poes, want een bediende die 40 jaar in dienst is zoals mijnheer Leemans, heeft recht op meer dan 3 jaar opzeg en we hebben er het raden naar wat kaderlid Leemans voor zichzelf heeft onderhandeld [NOTA: in de Vlaamse pers lezen we dat het 2 jaar zou zijn]. Eerder gaf hij aan (bij het Rekenhof, omdat hij dat moest) dat zijn wedde bij het ACV 100 000 EUR bruto bedraagt per jaar, naast andere schnaps. De ontslagpremie van mijnheer Leemans schatten we dus op 300 000 EUR. Na de opzegtermijn is het de beurt aan de werkloosheidsvergoeding plus de maandelijkse bedrijfstoeslag. Samen met de 5 à 10 000 euro die hij krijgt als lid van de Regentenraad van de Nationale Bank), moet mijnheer Leemans in staat zijn om het hoofd financieel boven water te houden.

Marc Leemans zelf over de kwestie, enkele maanden later (De Standaard, 13 mei 2023)

(DS) (...) bleek dat uw vakbond voor u een SWT-regeling uitdokterde.

(Leemans) Niet dus. Ik stop als voorzitter, maar ik blijf tot begin 2025 werknemer van het ACV. Werk genoeg! (...)

(DS) In 2025 bent u 64 jaar en staat u met 42 actieve jaren op de teller dicht bij uw pensioen. Waarom was die SWT dan nodig?

(Leemans) Misschien kom ik er in 2025 enkele maanden voor in aanmerking, ik zou dat zelf nog even moeten narekenen. (...) In de commentaren leek het alsof ik hier en nu meteen op SWT zou gaan.

(DS) Maar dat was wel initieel de bedoeling, niet? Werd er een stap teruggezet door de kritiek?

(Leemans) Nee, ik stop als voorzitter, omdat ik vind dat twaalf jaar lang genoeg is. (...)

(DS) Waarom hebt u dan de suggestie dat het ACV ei zo na sociale fraude zou plegen, niet forser de kop ingedrukt? Waarom zweeg u zo lang?

(Leemans) ik zal zeggen hoe het is gegaan. (...) (NVDR: het blijkt de schuld van de pers)

(DS) Toen De Standaard om verduidelijking vroeg, bleef het stil.

(Leemans) Ik heb het niet over uw krant.

* * * * * * * * *

Wij vatten deze nieuwe wending, enkele maanden na het begin van de heisa, even voor u samen. Waarom wenst mijnheer Leemans te worden ontslagen door zijn werkgever? Zonder ontslagpremie nog wel (zoals hij zelf zegt, elders in het interview)? Antwoord: om nog door te werken tot in 2025 waarna hij -maar hij moet nog eens narekenen of het wel waar is- misschien nog enkele maanden op brugpensioen gaat vooraleer zijn echt pensioen eraan komt. Daarom wil hij zich nu alvast laten ontslaan. Een beetje zoals iedereen, quoi.

Mijnheer Leemans kan zonder verpinken de vergelijking doorstaan met de beroemde Maksim Gorki, over wie de Russische schrijfster Nina Berberova het volgende zei: "Het was onmogelijk om met Gorki te discussiëren. Je kon hem nergens van overtuigen omdat hij over een verbluffende vaardigheid beschikte: niet luisteren naar wat hem niet zon, niet antwoorden wanneer hem een vraag werd gesteld waarop hij geen antwoord had." (Nina Berberova, aangehaald in "Tragedie van een volk" van Orlando Figes.)

Hij heeft dit speciaal regime trouwens niet voor zichzelf uitgedacht, het was er al. "Binnen het ACV hebben we een regeling dat wie voldoet aan de voorwaarden - zoals het bereiken van een bepaalde leeftijd en het hebben van een lange loopbaan - op SWT gezet kan worden. Dat is echt geen uitzonderlijke regeling voor een voorzitter of werknemer van de christelijke vakbond." (Leemans in Het Laatste Nieuws, 01maa2023). Het is daarenboven een faire deal, want niet alleen de gemeenschap, maar ook de ACV-leden zelf (via hun maandelijkse syndicale bijdragen) dragen ertoe bij. Iedereen kan dus tevreden zijn.

Mag mijnheer Leemans nu op beide oren slapen? Ja -want behalve de totale ondergang van de wereld zoals wij die kennen, zien wij nog maar één mogelijke zwarte zwaan. Wat als de opvolger van mijnheer Leemans de job niet naar behoren doet? Wat als die man of vrouw niet overtuigt op de barricades, zoals mijnheer Leemans wel doet? Of dat ie, op radio en televisie, het woord onrecht beduidend minder overtuigend uitschreeuwt dan mijnheer Leemans zelf? Kortom, wat als het ACV zich genoodzaakt ziet om ook de opvolger van mijnheer Leemans te ontslaan?

Dat zal niet meer de zorg zijn van mijnheer Leemans, zegt u, maar wij, wij maken ons ongerust na het lezen van dit stukje in De Tijd:

Citaat van de dag

"Voor heel wat SWT’ers is het hard ontwaken kort nadat ze met werken gestopt zijn, als de VDAB hen een job aanbiedt en hen verplicht daarvoor te solliciteren". (De Tijd, 04jan2022)

Oh oh! Stel dat de vakbond op zoek moet naar een opvolger van de opvolger van mijnheer Leemans, die zelf altijd nauwgezet voldeed ... begrijpt u het probleem? Dan moeten ze op zoek naar iemand die de kwaliteiten van mijnheer Leemans in zich verenigt. Iemand met aantoonbare syndicale affiniteit, wiens haren te berge rijzen bij het aanschouwen van sociaal onrecht zonder dat hij er liberaal of regelrecht socialistisch van wordt.

Nee, verder durven wij niet meer te denken. Wij wensen mijnheer Leemans nog heel wat fijne jaren toe en vooral: moge zijn opvolger het even goed doen als hij!