Oorspronkelijk gepubliceerd op 17nov2021

Kunnen zijn wie je bent: niet gemakkelijk!

Het was in het radionieuws, gisteren, om 8.00h 's ochtends. Ik stond in de badkamer; ik had net mijn tanden gepoetst toen het kwam: 1 op de 5 Vlamingen geeft aan niet zichzelf te kunnen zijn.

Het is aan de oppervlakte gekomen bij een recente bevraging van de VRT-studiedienst bij 2250 Vlamingen. "1 op de 5 Vlamingen heeft het gevoel niet zichzelf te kunnen zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de VRT in het kader van de Warmste Week. Wat de oorzaak is, vraagt nog verder onderzoek."

"Kunnen zijn wie je bent"

Met deze thematiek gaat de Warmste Week gaat in 2021 aan de slag. "We hebben gekozen voor een nieuwe aanpak, eentje met een dubbel doel", licht projectco÷rdinator Floris Nieuwdorp toe. "We willen een actueel thema - dat sterk leeft bij jongeren - breed op de kaart zetten in Vlaanderen. Daarnaast willen we geld inzamelen om concrete zaken binnen dat thema te veranderen."

Thijs Vanderhaegen van de VRT-studiedienst was zo vriendelijk om het probleem voor de radio nader toe te lichten. "Wij hebben een representatieve groep Vlamingen bevraagd van 12 jaar en ouder en we hebben hen de volgende stelling voorgelegd: "ik heb het gevoel dat ik kan zijn wie ik ben in de huidige samenleving" en 1 op 5 Vlamingen gaat niet akkoord met deze stelling. Wat daarbij opvalt, is dat we geen verschil zien op vlak van geslacht of op vlak van leeftijd maar wel op vlak van opleiding. Het aandeel binnen praktisch geschoolden die niet akkoord gaan met deze stelling is beduidend hoger dan het aandeel binnen hoger opgeleiden."

Een verontrustende vaststelling en inderdaad, zonder verder onderzoek blijft de kern van dit probleem in nevelen gehuld. Is het het klimaat? De globalisering? De daling van de rente? Hoog tijd tijd dat men hier aandacht aan schenkt. Daarom eisen wij dat de dotatie van de VRT met onmiddellijke ingang wordt verhoogd, en dit zolang de kwestie niet ten gronde is opgelost. (Nadien zien we wel.) Bovendien is er nog de vraag van 1 miljoen: als een vijfde van de respondenten zichzelf niet kan zijn, wie heeft dan in hun naam geantwoord?

Meer geld, nu!