Oorspronkelijk gepubliceerd in 2005

De Phileon GC8001

De Phileon schaakklok is ontworpen door Kaarlo Schepel, de man die volgens ons ook de Lada-auto's heeft ontworpen (ze hebben iets gemeenschappelijks). Voor Europa opteerde hij voor een tweeknoppendesign met drie hulpknoppen en twee LCD-schermen op een marineblauwe achtergrond. Het hier besproken model is de GC8001, naar wij vermoeden de opvolger van de GC8000.

Phileon klok

Afbeelding 1: Phileon, model GC8001

Het apparaat loopt op 3 R14-batterijen ("C"). Gemakkelijkheidshalve nemen wij aan dat dit trio het in praktijk "meer dan lang genoeg" uithoudt (al blijft het, zoals bij elke schaakklok, oppassen met veelvuldig gebruik van het slaan "en passant").

De drie kleine knoppen hebben het onderschrift PAUSE START, CONFIRM en CHANGE. De handleiding van de klok beschrijft de werking van het apparaat in 4 talen. Daarnaast is er nog een apart blad papier met errata. Op het geheel wordt een jaar garantie verleend.

Voordelen van de Phileon GC8001

De voordelen van de Phileon-klok ten overstaan van de concurrentie zijn niet licht op te sommen. De volledige lijst is te vinden in de handleiding, maar we willen u alvast niet onthouden:

-space age design

-very user-friendly

-extremely simple to operate with a minimum of buttons

-complies with all laws of chess

Karakteristieken

Dit zal u misschien verrassen: als de eerste tijdsperiode voorbij is voor de eerste speler (bv. na de 40ste zet in modus 7), komt de extra-tijd (30 minuten in dit geval) er pas bij nadat ook de tweede speler de 40ste zet heeft uitgevoerd. Aldus blijft deze laatste in het ongewisse omtrent het feit of het wel degelijk de veertigste zet betreft of een andere.

Lijst van modi

 1. 5' KO
 2. 10' KO
 3. 30' KO
 4. 60' KO
 5. 90' KO
 6. Twee tijdscontroles: 1u30'/36 zetten + programmeerbare KO
 7. Twee tijdscontroles: 2u/40 zetten + 30' KO
 8. Drie tijdscontroles: 2u/40 zetten + 1u/20 zetten + 30' KO
 9. Fisher (30s extra per zet): 1u40'/40 zetten + 50'/20 zetten + 10' KO
 10. Fisher (30s extra per zet): 1u40'/40 zetten + 50' KO
 11. Fisher (10s extra per zet): 50' KO
 12. Fisher (5s extra per zet): 15' KO
 13. Fisher (2s extra per zet): 3' KO
 14. programmeerbare KO + (optie) Fisher extra per zet
 15. zie tekst hiernaast!

De klok wordt aan- en uitgezet via een schakelaar onderaan. Deze schakelaar heeft een bijkomende functionaliteit: wanneer ge bij het invoeren der parameters iets verkeerd hebt ingedrukt, kunt ge hiermee de misser ongedaan maken.

Bij het aanzetten van de klok ziet ge op de twee schermen het nummer 1 knipperen. Dit nummer staat voor "instelling nummer 1". Er zijn 15 verschillende instellingen mogelijk. Om een instelling ("modus") te selecteren, drukt ge op de CHANGE knop tot het gewenste nummer op het scherm verschijnt. Daarop drukt ge op CONFIRM. Afhankelijk van de gekozen instelling kunt ge onmiddellijk beginnen spelen, of moet ge eerst nog bijkomende parameters invullen. Wij overlopen hier de voornaamste modi.

De voornaamste instellingen

(1) Zoveel minuten K.O.

Ge geeft uzelf een bepaald aantal minuten (bv. 5 voor blitz) en ge speelt tot ge door uw vlag gaat.

Daarvoor kiest ge modus 1, 2, 3, 4 of 5. Ge krijgt dan respectievelijk 5, 10, 30, 60 en 90 minuten. Wilt ge dus een blitz-partij op 5 minuten, dan schakelt ge de klok aan, ge duwt op CONFIRM bij het zien van de knipperende "1", en de klok staat klaar. Wilt ge een partijtje van 30 minuten, dan schakelt ge de klok aan, ge duwt op CHANGE tot ge het nummer 3 ("modus 3") ziet, en dan CONFIRM.

(2) Zoals in het clubkampioenschap

Twee uur voor 40 zetten en dan 30 minuten K.O. ? Dat is modus 7. Ge schakelt de klok aan, ge duwt op CHANGE tot ge het nummer 7 ziet, en dan CONFIRM. De klok staat klaar.

(3) Op de wijze van Fisher

Hiervoor hebt ge modi 9 tot 13 te uwer beschikking. Helaas zijn er geen voorgeprogrammeerde modi waarbij ge 20 seconden per zet extra krijgt (30, 10, 5 en 2 seconden wel, maar 20 niet), dus voor ons Geels Open (1u30' voor de eerste 40 zetten + 30' K.O., met telkens 20 seconden per zet extra) moet ge de parameters zelf invoeren. Dat kan via modus 15.

Modus 15 kent 3 tijdsintervallen (waarvan wij er er slechts 2 nodig hebben).

Kort gezegd voert ge voor deze modus het volgende in:

1u30' (eerste tijdsperiode), 40 (aantal zetten), 20 (extra seconden per zet)

30' (tweede tijdsperiode), 0

0' (derde tijdsperiode), 0

In 't lang en 't breed:

-schakel de klok aan

-duw op CHANGE tot ge het nummerke 15 ziet

-duw op CONFIRM

Eerste tijdsperiode
Linkerscherm:
0 00 00 0 00 00 (dit is wat ge ziet op de schermpjes)
change confirm (dit is wat ge indrukt)
1 00 00 0 00 00
change change change confirm
1 30 00 0 00 00
confirm confirm confirm
Rechterscherm:
1 30 00 0 00 00
change confirm
1 30 00 1 00 00
change change change confirm
1 30 00 1 30 00
confirm confirm confirm
Aantal zetten:
00 00
change change change change confirm
40 40
confirm (moet niet op de 2 schermen worden ingevoerd)
Linkerscherm (20 sec. extra tijd per zet):
0 00 00 0 00 00
confirm
0 00 00 0 00 00
change change confirm
0 00 20 0 00 00
confirm
Rechterscherm (20 sec. extra tijd per zet):
0 00 20 0 00 00
confirm
0 00 20 0 00 00
change change confirm
0 00 20 0 00 20
confirm
Tweede tijdsperiode
Linkerscherm:
0 00 00 0 00 00
change change change change change change confirm (gaat per 5 minuten)
Rechterscherm:
0 30 00 0 00 00
change change change change change change confirm
Aantal zetten:
00 00
confirm confirm
Derde tijdsperiode
0 00 00 0 00 00
confirm confirm confirm confirm

Te moeilijk?

Dan is hier een ezelsbruggetje: als CHANGE = 1 en CONFIRM = 0, dan kan de hierboven geschetste toetssequentie ook omschreven worden als:

10101110000101110000111100011000110011111101111110000000

... en dat is het getal 49001999555878784 in binaire vorm. Ge moet dus alleen dit getal onthouden (schrijf het desnoods op) en dan zijt ge officieel bij machte om de Phileon-klok te programmeren voor het Geels Open Kampioenschap, althans wat de editie 2009 betreft.