Oorspronkelijk gepubliceerd in jan 2023

Snel schatten

De regel van 72

Als je 1000 EUR op een spaarrekening zet aan een rente van 2% per jaar, hoelang duurt het dan voordat je bedrag verdubbeld is? Het antwoord is: ongeveer 72/2 = 36 jaar.

Dit noemt men de "regel van 72". Om te schatten hoelang het duurt eer een investering verdubbeld is in waarde, deel het getal 72 door de rente (als een percentage, in dit geval 2). De uitkomst is zelden precies, maar gewoonlijk flink in de buurt. Enkele voorbeelden (eerste drie kolommen):

Verdubbeling Verdubbeling Halvering Halvering
Rente (%) berekend (jaar) geschat (jaar) berekend (jaar) geschat (jaar)
1% 69.7 72.0 69.0 70.0
2% 35.0 36.0 34.3 35.0
3% 23.4 24.0 22.8 23.3
5% 14.2 14.4 13.5 14.0
9% 8.0 8.0 7.3 7.8
10% 7.3 7.2 6.6 7.0
20% 3.8 3.6 3.1 3.5

Tabel 1: Aantal jaren dat het duurt eer je geld verdubbeld is (kolom 2-3) of gehalveerd, (kolom 4-5) bij een bepaalde rente (kolom 1).

Bv. aan een rente van 5% per jaar, duurt het 14.2 jaar eer de inzet verdubbeld is (1.0514.2 = 2). De "regel van 72" schat de duur op 14.4 jaar.

Een meer precies, maar minder handig deeltal zou 69.3 zijn.

De regel van 70

Je kan een gelijkaardige formule toepassen op het geld dat je onder je matras bewaart. Bij een inflatie van 5%, is de waarde ervan na 13.5 jaar gehalveerd -zie de vierde kolom in de tabel. Om dit snel te schatten, deel je nu 70 (i.p.v. 72) door het inflatiepercentage. Dat geeft dan 70/5 = 14 als schatting: na 14 jaar is je matras-met-inhoud nog half zoveel waard.

In tijden van (bijna) 0-rente is dit ook toepasbaar op een spaarboekje. Het geld daarop is bij een inflatie van 3% en een spaarrente van ongeveer 0% naar schatting na 70/3 = 23.3 jaar in waarde gehalveerd. In werkelijkheid is het 22.8 jaar. Zie de twee laatste kolommen van de tabel.