Oorspronkelijk gepubliceerd in 2016

Uw vaste telefoon opzeggen bij Proximus: een nachtmerrie

-U wou dus uw "Proximus vaste telefonie" opzeggen. Hebben wij hiermee het probleem juist geschetst?

-Jawel.

-En u wou uw telefoonnummer behouden?

-Ja.

-U weet toch dat u dan niet rechtstreeks bij Proximus mag opzeggen? Uw nieuwe operator moet dat voor u doen.

-Ja, dat weet ik.

-Daarop viel uw connectie bij uw Internetprovider, Edpnet, uit.

-Dat klopt.

-Waardoor u noch Internet, noch telefonie meer had.

-Precies.

-En dat was het probleem, niet?

-Ja.

De beweegredenen

-Kunt u nog eens vertellen waarom u af wou van vaste telefonie bij Proximus?

-Het was omwille van de prijs. Ze rekenen maandelijks 21 EUR voor het abonnement. En voor de optionele "ken uw beller" optie, die op elke GSM standaard aanwezig is, willen ze nog eens extra 4 EUR per maand, al kost het hen vermoedelijk een inspanning om dat nummer niet te tonen.

-Met dat abonnement kan u 's avonds en in de weekends gratis bellen naar vaste telefoons en naar GSM's overal in België.

-Ja dat klopt en dat is zeker handig. Maar bel iemand overdag en je bent 0.75 euro kwijt plus nog een connectiekost. Alsof een virtuele juffrouw nog altijd pluggen moet versteken in één of andere Brusselse spookcentrale aan piekuurtarief. Bij mijn Internetprovider, Edpnet, kreeg je eind 2016, en misschien nu nog, telefonie gratis bij je Internetabonnenemt. Voor 25 EUR had je telefonie (VOIP) en Internet tegelijkertijd, zonder Proximus. Een besparing van 20 EUR per maand. Je moest daarvoor wel een nieuw abonnement nemen bij Edpnet.

Donderdag 17 november. Bye bye Proximus!

-Daarom hebt u uw "Internet" abonnement bij Edpnet omgezet naar een "Internet + telefonie" abonnement. En u hebt Edpnet opdracht gegeven om uw telefoonnummer over te dragen.

-Dat klopt.

-Vervolgens hebt u uw "Proximus vaste telefonie" abonnement stopgezet.

-Nee, dat hoeft niet: nummeroverdracht impliceert ook opzegging bij je oude telefoonoperator, dat gebeurt automatisch.

-Was u tevreden over het "Internet + telefonie" abonnement van Edpnet?

-Jazeker. Internet was nog iets sneller dan vroeger en telefonie over VOIP klonk net zo goed als over de vaste lijn. Ik was zonder meer tevreden. Tot het begon te dagen dat er iets niet klopte.

Zaterdag 19 - donderdag 24 november

-Wat was er dan mis?

-Sommige mensen belden mij niet meer. En als ik hen zelf opbelde, waren ze misnoegd omdat ik nooit opnam als zij belden.

-Waarom nam u nooit op?

-Ik hoorde het niet als zij mij belden! Ik werd gebeld door alle nummers ter wereld maar die van Proximus konden mij niet bereiken, 't is te zeggen: ik kon hen bellen maar zij mij niet. Als zij mij belden, kwamen zij nog steeds op mijn oude, vaste lijn terecht, zoals ik proefondervindelijk vaststelde. De lijn die was opgezegd.

-Dat dacht u.

Update: je kan zelf te weten komen bij welke operator je nummer momenteel behoort.

-Ze bleek dus nog steeds actief, inderdaad, en alle oproepen vanuit Proximus gingen erheen. Daarom vulde ik hun online opzegformulier in, inclusief een rudimentaire schets van het probleem: "Mijn nummer is op 17 november jongstleden overgedragen naar mijn nieuwe provider. Maar Proximus bellers, en alleen die, komen nog steeds op de vaste lijn terecht, waardoor zij mij niet meer kunnen bereiken". Of ze die oude vaste lijn dus echt konden afsluiten.

-Maar Proximus reageerde niet op uw verzoek.

-Toch wel! De volgende dag reeds werden wij gebeld door een Proximus medewerker die om bevestiging vroeg. Hij wou ook weten of we ons telefoonnummer wilden behouden. Dat was een goede vraag, al was het natuurlijk al overgedragen. "Ja" zeiden we en we kregen een prettige dag toegewenst.

-Uw probleem was opgelost.

-Dat was mijn eerste gedacht. De volgende dag -je moet hen tijd geven om de servers te resetten- vroeg ik aan mijn moeder, die bij Proximus is, om mij te bellen. Maar volgens haar nam ik weer niet op. Ik vroeg mijn zus om mij te bellen; maar ook volgens haar nam ik niet op. Ik vroeg mijn oudste broer, die bij Scarlet is -een onderdeel van Proximus- om mij te bellen en ook die beweerde bij hoog en laag dat ik niet opnam als hij belde. Het lukte wel als ik hen zelf belde. Een andere broer, die bij Telenet is, kon mij wèl probleemloos bereiken. Daarop vatte ik de koe bij de horens.

-U zegde een derde keer op.

-Ik besloot om de Proximus helpdesk te confronteren met het probleem. Ik was nu wel bij Edpnet voor mijn connectie met de buitenwereld, maar dit was een intern Proximus probleem in de nasleep van mijn opzegging. Ik vormde dus het nummer van de Proximus helpdesk en kreeg prompt te horen dat door het succes van hun promoties de wachttijden lang konden oplopen. Dat succes viel al bij al nog mee: na iets minder dan tien minuten ging het wachtmuziekje over op de vertrouwde kiestoon, u kent dat: tuut ... tuut ... tuut ...

-Ja?

-Dat bleef zo maar duren. Er nam niemand op.

-Bedoelt u dat men op de Proximus helpdesk niet opnam?

-Vind u dat niet raar? Je belt hen, ze laten je wachten, en als je tenslotte toch binnen raakt, nemen ze niet op. Maar ik zocht verder op de website en ontdekte dat je ook kon chatten met de helpdesk. Tik je probleem in en wij helpen je! Dan wordt het moeilijk om niet op te nemen, nietwaar? Ik tikte dus mijn probleem in, klikte op "submit" en ik kwam binnen op nummer vijf in de wachtrij. (Ik belde vanop het werk dus ik had tijd. Haha.) Enkele minuten later was ik reeds vierde. Nog een tijd later derde. Toen tweede, eerste en toen ... toen ik aan de beurt kwam, kreeg ik de boodschap dat er helaas niemand beschikbaar was. Ik kon mijn ogen niet geloven. Had ik daarop zo lang gewacht?

-U gaf het op.

-Ja, ik ging terug aan het werk, ik kon toch niet eeuwig mijn tijd zitten verprutsen. Maar nog diezelfde avond belde ik de Proximus helpdesk onverwachts opnieuw en zie -hoewel door het succes van de promoties de wachttijd lang kon oplopen, kreeg ik nu de mogelijkheid voorgeschoteld om zelf te worden opgebeld. Gezien mijn ervaringen eerder die dag nam ik dit met beide handen aan. Ik tikte het nummer in waarop ik bereikbaar was, stak snel mijn oude telefoon in en jawel hoor, hij rinkelde al. Een buiten dienst gestelde telefoon op een buiten dienst gestelde lijn, waarlijk dit moest Proximus zijn! Ik legde de technieker aan de overkant uit wat mijn probleem was: dat hij mij op dat moment weliswaar met succes had opgebeld, maar dat de verbinding alleen tot stand gekomen was doordat ik mijn oude Proximustelefoon uit voorzienigheid had aangesloten op een lijn die afgesloten moest zijn. Na enig heen-en-weer gepraat stelde de brave man voor om mijn vaste telefoonlijn af te sluiten. "Als u zo vriendelijk wil zijn", antwoordde ik. Precies wat ik wou!

Maar achterdochtig als ik ben, belde ik ter controle onmiddellijk hierna naar mijn moeder, met de vraag om mij te bellen zoals altijd en wat bleek? Zij kreeg een koude computerstem aan de lijn die haar meldde dat het door haar gevormde nummer niet bestond. Na 25 jaar, weg! Ik belde onmiddellijk opnieuw naar de Proximus helpdesk, legde uit dat mijn nummer was overgedragen naar een andere operator maar dat het nog openstond bij Proximus maar dat het nu weg was maar blablabla maar vooral: of ze hun ingreep zo snel mogelijk ongedaan konden maken. Gelukkig kon de jongeman van de helpdesk de originele technieker nog bereiken -en die bracht alles terug naar de vorige toestand, die waarvoor ik eigenlijk belde. Oef dus! Ik overliep samen met de helpdesk medewerker mijn situatie nog eens opnieuw, maar de brave man zag geen uitweg meer uit de impasse. Behalve deze: Edpnet! Misschien kon Edpnet het oplossen voor mij.

-En u beaamde dat.

-Als de Proximus helpdesk niet meer weet van welk hout pijlen te maken ... ja, dan kan je maar hopen dat Edpnet communicatiekanalen heeft buiten de Proximus helpdesk om, en dat zij het via die kanalen wel kunnen fiksen bij Proximus. Ik nam afscheid van de Proximus helpdesk met de stellige belofte dat ik het probleem aan Edpnet zou voorleggen. Daarop creëerde ik een helpdesk ticket bij Edpnet, waarin ik het probleem schetste en mij afvroeg of zij het konden oplossen. Ook al lag het probleem duidelijk bij Proximus.

De volgende dag kreeg ik van mijn echtgenote te horen dat de Proximus helpdesk -niet die van Edpnet dus- haar gebeld had in verband met mijn probleem en, meer nog, dat ze mij 's avonds wanneer ik thuis was, zouden terugbellen. De zaak kwam dus in een stroomversnelling! Thuisgekomen verbond ik mijn aftandse Proximus telefoon nog een keer met mijn afgesloten Proximus lijn en wachtte vol ongeduld af. En weerom hield de Proximus helpdesk woord. Met een vraag weliswaar, geen antwoord -een vraag die alle verwachtingen overtrof: de vraag of Edpnet reeds had gereageerd. "Nee", zei ik. Nu wist de Proximus helpdeskmedewerker het ook niet meer. We overliepen nogmaals alle aspecten van het probleem, en hij kwam tot de conclusie dat ik misschien beter een mobiele in plaats van een vaste verbinding kon aanvragen. Dat moest dan bij de Proximus klantendienst gebeuren (niet te verwarren met de Proximus helpdesk), hij kon mij wel doorverbinden en voor ik iets kon zeggen ...

-... verbond hij u door.

-'t Is te zeggen: kreeg ik het welbekende Proximus wachtmuziekje te horen -een aanwijzing, laat het mij zo maar noemen, dat er ergens een verbinding op til is. Na minder dan een halve minuut klonken de verlossende woorden: "Met Proximus. Waarmee kan ik u helpen?". Omdat ik er niet van overtuigd was dat de oplossing van de helpdeskmedewerker de juiste was, achtte ik het opportuun om het probleem nog eens uit te leggen aan de klantendienst. "Men heeft mij gevraagd om contact op te nemen met u", zei ik, "maar ik denk eigenlijk niet dat ik ...". "Wacht", zei de stem aan de andere kant -en nu herkende ik hem- "ik ben het opnieuw. Nemen ze niet op bij de klantendienst? Ik probeer nog eens". Er volgde opnieuw dat weerzinwekkend muziekje.

"Ze nemen vandaag niet op", zei de mij ondertussen vertrouwde stem tenslotte. "Hoor toch nog maar eens bij Edpnet".

Een escalatie

-De nummeroverdracht was ondertussen al een week in voege en het probleem was nog niet verholpen. En de nieuwe telefoonfactuur van Proximus die in de bus viel, was ook niet echt hoopgevend: ze wilden het abonnementsgeld voor de ganse maand, alsof er niks was veranderd in de relatie tussen de mastodont en mijzelf: 21 EUR + 4 EUR voor "ken uw beller" + een variabel bedrag aan telefoonverkeer tijdens de kantooruren.

-U had een domiciliëring, dus dit bedrag ging automatisch van uw rekening.

-Ja, dat heb je met die nieuwe SEPA-domiciliëringen: je kan de domiciliëring niet eenzijdig opzeggen.

-Het Proximus helpdeskmenu bevat wel degelijk de optie tot opzegging van een domiciliëring.

-Ja, dat zeggen ze net vooraleer u zich op hun wirwar van vragen in de telefoondoolhof stort. Aan het eind kan u echter alleen nog kiezen voor de optie "open een domiciliëring". "Zet ze stop" behoort op dat moment niet meer tot de opties.

-Maar als u de domiciliëring niet kan stopzetten, kan u uw factuur dan niet gewoon betwisten? Heeft Proximus daar geen online formulier voor?

-Jazeker dat hebben ze. En omdat ik 13/30ste van mijn abonnement voor november terug wou, vulde ik in het daartoe voorzien veld het bedrag in dat ik meende niet te moeten betalen: 10.83 EUR. Alleen kan je nergens verduidelijken waarom je die mening toegedaan bent, of hoe je het bedrag berekend hebt. Wat mij deed vermoeden dat ik de maand daarop met precies hetzelfde probleem zou worden geconfronteerd.

Vrijdag 25 november

Vrijdagavond, het weekend komt eraan ... ik moest enkele uren de deur uit en toen ik terugkwam omstreeks 23.00h, zag ik het DSL lampje op de modem onheilspellend knipperen. Ik had geen Internet meer.

-In dat geval herstart u best de modem. In de meeste gevallen lost dat het probleem op.

-Ik schakelde alles uit, trok alle stekkers die ik zag uit het stopcontact en telde tot 10, maar vergeefs. Vervolgens belde ik (met mijn GSM, want de VOIP telefoon werkte dus ook niet) naar mijn broer, die eveneens bij Edpnet is, om te vragen of hij connectieproblemen had. Dat was niet het geval. Het was dus een lokaal probleem en er zat niets anders op dan te wachten tot het ergens te velde hersteld was.

-Aan de vooravond van een weekend.

-Inderdaad. En zoals gevreesd kwam er de rest van de avond geen verandering meer in de toestand. Niks Internet, niks telefoon. En ook de volgende ochtend had ik nog steeds geen connectie. Ik trachtte de Edpnet-helpdesk te bereiken maar die bleken alleen open tijdens de kantooruren. Er zat niets anders op dan te wachten tot Internet er opeens weer was. Ik zette de radio aan en scande de zenders op zoek naar een nieuwsflits over een "Groote Internetstoring" maar vergeefs: geen grootschalig malfunctionerend Internet in Vlaanderen die zaterdag. De avond viel; ik moest er mij meer en meer bij neerleggen dat het probleem misschien wel eens niet zou opgelost zijn tegen maandag. Een heel weekend geen Internet! Leg zoiets uit aan uw opgroeiende tieners.

-Er zijn ergere dingen op de wereld.

-Er zijn veel ergere dingen op de wereld, veel en veel ergere, maar prettig is dit niet. De examens komen eraan voor de kinderen, en ze krijgen informatie via Smartschool. Mijn vrouw moet, als zij thuis werkt, in verbinding staan met het bedrijfsnetwerk. Ikzelf werk ook geregeld van thuis -'s avonds bijvoorbeeld, als het werk van overdag niet af is. Maar ook buiten het werk en de school is het vervelend. Ik kan met mijn digitaal abonnement de krant niet meer raadplegen. De TV programma's, we hebben er plots het raden naar. Aankondigingen in de mailbox ... activiteiten, facturen, ... geen idee. En 't was bijna Sinterklaas en ik verzeker u: hier in de lokale speelgoedwinkel (die is er niet, by the way, ik doe maar alsof) horen ze het in Keulen donderen als je naar een selfiestick informeert. 't Is allemaal heel vervelend zonder Internet.

-U was, met andere woorden, voor één keer blij toen het weekend voorbij was.

Maandag 28 november.

-Mijn eerste opdracht maandagochtend was natuurlijk het telefoontje naar de Edpnet-helpdesk. Ik zei dat we al 3 dagen geen Internet en telefoon meer hadden en dat we Internet nodig hadden voor het werk. Dat het met andere woorden dringend was. De juffrouw van de Edpnet helpdesk noteerde alles, zei dat ze het probleem zou escaleren naar Proximus en beloofde ons terug te bellen zodra ze nieuws had. Dat was pas service! Daar kon de Proximus helpdesk een puntje aan zuigen!

De daaropvolgende uren wachtte ik in spanning naast mijn GSM. Ik nam hem mee in de auto, ik nam hem naar het toilet, overal. Het werd middag -geen nieuws. Namiddag -geen nieuws. Omdat mijn vrouw ondertussen niet naar behoren kon werken, overwogen we om de Edpnet helpdesk opnieuw te bellen voor een update. Maar dat deden we uiteindelijk niet.

Op kantoor kon ik die dag natuurlijk wel over Internet beschikken en dus ook, onder de middag dan, mijn emails raadplegen. Ik zag dat de allereerste mail na de afsluiting, vrijdagavond kort na middernacht, er één van Proximus was waarin ze meldden dat mijn klacht afgesloten was. Ze verklaarden zich akkoord met mijn betwisting omtrent mijn factuur -bevreemdend gezien niemand leek te weten dat ik op 17 november afgesloten had moeten zijn. En als je dat niet weet, is (21+4)*13/30, oftwel "ik moet 10.83 EUR terug" niet evident. Voor het eerst kwam in mij ook de stoutmoedige bedenking op dat Proximus misschien wel onze Internetconnectie bij Edpnet had afgesloten, in plaats van de vaste telefonie bij henzelf.Dinsdag 29 november.

-De volgende ochtend belden we onmiddellijk opnieuw naar Edpnet voor een update. Tot welke actie had Proximus zich verplicht gezien? Waarom had Edpnet ons nog steeds niets laten horen? De juffrouw van de Edpnet-helpdesk wist ons te vertellen dat Proximus nog niet had gereageerd, en dat de situatie dus nog dezelfde was als 24 uur eerder. Hoe lang die reactie doorgaans op zich liet wachten, kon zij niet zeggen maar, het probleem was dus wel degelijk geëscaleerd en wij konden niet anders dan wachten.

Dinsdagnamiddag nog altijd geen nieuws, en mijn vrouw, die al de tweede dag op rij in de onmogelijkheid verkeerde arbeidsprestaties te leveren op de manier die van haar verwacht werd, belt nog een keer naar Edpnet. Om nogmaals te horen dat het probleem is geëscaleerd en dat Proximus nog niet heeft gereageerd. De dag gaat voorbij, de zon gaat onder, de maan komt op maar Internet niet.

Woensdag 30 november.

-Het is nu woensdagochtend.

-We bellen opnieuw naar de Edpnet-helpdesk voor een update: we zitten nu al 5 dagen lang zonder Internet en zonder vaste telefoon. De helpdesk herhaalt dat het probleem is geëscaleerd maar dat Proximus nog niet heeft gereageerd. Mijn vrouw eist dat er werk van wordt gemaakt, dit kan zo niet langer, zij wordt verondersteld te werken en zij heeft daar Internet voor nodig maar er gebeurt de hele tijd niets. In 't Vlaams: zij maakt beleefd van haren tak. Daarop wordt ze intern doorgeschakeld bij Edpnet, komt bij iemand anders terecht, er volgt een discussie, en uiteindelijk raadt men haar bij Edpnet aan om zelf contact op te nemen met Proximus. Daarop belt ze naar Proximus, wordt ook door- en doorgeschakeld, tot men haar uiteindelijk belooft dat er nog diezelfde dag een Proximus technieker aan huis zal komen om de zaak te onderzoeken, gezien zij Internet nodig heeft voor haar werk.

U begrijpt dat zij geen moment meer van huis durft voor de rest van de dag. Maar veel gebeurt er niet; wanneer de oudste dochter thuiskomt van school, is de Proximus technieker nog steeds niet langsgekomen. Zou hij nog komen? Het loopt tegen vijf uur aan. Buiten is het al donker in deze tijd van het jaar, maar de oudste dochter moet voor één keer zelf de jongste met de fiets gaan afhalen van school in de naburige gemeente, want wat als de Proximus technieker langskomt als er niemand thuis is of niemand het probleem kan schetsen? Tot hoe lang zijn deze technici actief? Het wordt zes uur; zeven uur; acht uur.

Omstreeks half negen dringt het ten volle door dat er die dag geen Proximus technieker meer langskomt. Mijn vrouw pakt haar biezen en rijdt naar haar moeder, 40 km verder, om daar tot lang na middernacht te werken met het plaatselijke Telenet Internet.

Donderdag 1 december.

-De volgende ochtend belt zij opnieuw naar de Edpnet helpdesk, waar men haar weet te vertellen dat het probleem is geëscaleerd maar dat Proximus nog niet heeft gereageerd. Zij is nu de wanhoop nabij. En ook voor mij is het nu genoeg geweest. Wanneer er 's middags nog steeds geen enkele vooruitgang te bespeuren is, besluit ik over te gaan tot de beschaafde grote middelen: tijdens de lunchpauze op het werk post ik mijn probleem op een Internetforum. Er komen al snel enkele reacties maar vooral: de officieuze Edpnet vertegenwoordiger op het forum vraagt mij om bijkomende informatie omtrent het probleem, dan kan hij eens horen wat er fout gaat. Was hij een meisje, hij kreeg een kus. De kwestie wordt intern geëscaleerd bij Edpnet, en nog diezelfde dag krijg ik de telefonische boodschap van Edpnet dat er de volgende ochtend een Proximus-technieker aan huis zal komen. Plots kan het dus wel! Ik moet nog wel expliciet via email bevestigen dat dit op mijn vraag is. Een kwestie van aansprakelijkheid maar dat is het minste van mijn zorgen. Ik bevestig via email. Het einde van de nachtmerrie lijkt in zicht.

Vrijdag 2 december.

Vrijdagochtend krijg ik een telefoontje van een Proximus-technieker. Dat hij er over een half uurtje zal zijn. Ik verzeker hem dat er iemand thuis is, en meld het goede nieuws onmiddellijk aan mijn echtgenote, die zich uit voorzorg alvast aan de voordeur posteert. Nu mag er niets meer verkeerd gaan! Een dik half uur later krijg ik telefoon van haar: de technieker is langsgeweest, heeft vastgesteld dat er geen signaal is op de plaats waar de lijn het huis binnenkomt, en hij is naar "de kast" verderop in de straat om het te regelen, met de waarschuwing dat het wel een half uurtje kan duren. Yes! Het ziet er goed uit! Zij zal mij bellen als alles in orde is. Ik ben zo blij dat ik mij niet kan concentreren. Ik kijk meer naar het schermpje van mijn telefoon dan naar mijn computerscherm.

Het verlossend telefoontje laat echter op zich wachten.

Een uur later bel ik zelf terug om te horen hoe het staat. Mijn echtgenote kan alleen maar melden dat de technieker nog niet is teruggekeerd en dat zij mij op de hoogte zal houden wanneer Internet weer werkt.

Twee uur later bel ik nog eens. Hij is nog steeds niet teruggekeerd, krijg ik te horen. En Internet is werkt nog altijd niet.

-Dat ziet er niet goed uit.

-Zwijg! Als de technieker vijf uur later nog steeds niet is teruggekeerd, informeren wij bij Edpnet of ze kunnen horen wat er fout gaat. Na tussenkomst van de behulpzame Edpnet-vertegenwoordiger op het forum, doet Edpnet een dringende interventie bij Proximus. Het blijkt dat de technieker tijdens de uitoefening van zijn ambt ziek is geworden. Nee, men heeft ons dat niet gemeld. Proximus zal echter nog diezelfde dag een andere technieker sturen.

-Maar het is ondertussen al namiddag. Vrijdagnamiddag

-En toch staat er omstreeks 17.00h al een nieuwe technieker aan de deur. Die stelt hetzelfde vast als de vorige en verdwijnt op zijn beurt naar de kast, met één belangrijk verschil: hij laat zijn spullen bij ons achter. Een hele geruststelling: die zien we dus gegarandeerd terug. Een tijd later staat hij er opnieuw. "De lasploeg moet komen, er is een kabelbreuk in die kast, ik kan dat niet herstellen". Mijn vrouw vraagt zich af of de buren dan ook geen last van die kabelbreuk, gezien hun huis verder ligt (ten opzichte van de kast) dan het onze? Ze belt hen meteen op met haar GSM. De buren weten van geen probleem met hun vaste telefoon. "Aha", zegt de technieker, "hebben die misschien Proximus TV?". Dat blijkt het geval te zijn. "Dat is dan een andere kabel", is het verdict.

Caveat emptor! Het is ondertussen al half zes 's avonds en er dreigt dus een nieuw weekend zonder Internet.

De Proximus technieker belt de lasploeg op -die werken immers tot 20.00h. Helaas, de lasploeg neemt niet op. De technieker, die nog klanten te bedienen heeft die avond, vertrekt.

Zaterdag 3 december.

De sfeer in huis is onder het vriespunt.

Sinterklaas laat het afweten.

Als wij bellen naar de Proximus helpdesk -wat doet een mens als hij zich verveelt- krijgen wij van een computerstem te horen dat er een interventie gepland is voor maandag. Een verder telefoontje leert dat wij daarvoor niet eens thuis hoeven te zijn.

Zondag 4 december.

De stemming thuis blijft beneden nul. De zaken worden niet meer omfloerst: ik was het die van abonnement wou veranderen. Ik wou persé 20 EUR per maand uitsparen.

Maandag 5 december.

Ik lees (op het werk , want zoals ik reeds zei hebben wij thuis al 10 dagen geen Internet) op MyEdpnet dat de lasploeg van Proximus op woensdag 7 december herstellingen zal komen uitvoeren aan de kast verderop in de straat, wat het probleem zou moeten oplossen, twaalf dagen na de kabelbreuk.

't Is ook twee dagen later dan wat de computerstem bij Proximus ons had verteld, maar ik heb in deze meer vertrouwen in Proximus dan in Edpnet. En jawel, diezelfde dag, maandag 5 december 2016, krijg ik om 17.02h een SMS van de oudste dochter die thuis is gearriveerd, met de niet mis te verstane boodschap "PAPA INTERNET WERKT OPNIEUW" en de telefoon ook. Wij vallen elkaar op afstand in de armen.

's Avonds is het feest in huis. Iedereen verdringt zich rond de computer. De sterkste wint. Ik heb een berg emails, waaronder ook verscheidene van Proximus en van de Edpnet helpdesk. Het is niet meer te ontkennen, Internet werkt opnieuw! En De Post ook, want er ligt een nieuw factuur van Proximus in de bus, voor december. Ik kan dit bedrag natuurlijk betwisten.

En dan komt alles echt in orde!

De volgende dag word ik opgebeld door mijn moeder. Op de VOIP telefoon. Een drietal weken na de officiële nummeroverdracht zijn wij bereikbaar vanuit Proximus. Alles werkt zoals het moet. De nachtmerrie is voorbij.

Epiloog: maandag 19 december.

Op maandag 19 december, een maand na de datum van opzegging krijg ik op mijn GSM een oproep van Proximus. Er zijn naar verluidt problemen met mijn Internet, en of er iemand thuis is? 't Is te hopen want de techniekers staan binnen de 10 minuten aan onze deur.

Paniek! Toch niet van 't zelfde? Ik bel naar huis. Mijn vrouw zegt dat Internet normaal functioneert maar ... een momentje, er wordt gebeld! Inderdaad, daar zijn de Proximus techniekers al. Zij verdwijnen in de kelder, veranderen iets aan het aansluitingspunt aldaar, herstarten de modem om te zien of alles nog werkt en verdwijnen opnieuw.

Na deze interventie werkt Internet nog steeds. 't Is alsof zij er nooit zijn geweest.

Woensdag 21 december.

We krijgen een brief van Proximus dat onze vaste telefonie is opgezegd, en dit "op de datum van opzegging".

En dat ik een creditnota krijg voor onterecht aangerekende facturen, een krediet dat van mijn eerstvolgend factuur zal worden afgetrokken.

Hoe dat zal gebeuren nu ik geen klant meer ben, is het minste van mijn zorgen.

(Update: enkele weken later wordt het bedrag gestort.)

Besluit

Naar de oorzaak van alle problemen heb ik het gissen, maar het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat iemand bij Proximus verkeerdelijk de ganse lijn heeft afgesloten (Internet en al) toen hij of zij las dat onze vaste telefonie moest stopgezet worden en daarbij vaststelde dat wij in dat geval geen klant meer waren bij Proximus.

Waarom denk ik dat? Ik ben 25 jaar bij Proximus geweest en ik vind het een onwaarschijnlijk toeval dat een kabelbreuk net plaatsgrijpt in de periode dat ik mijn telefoonabonnement tracht stop te zetten. Ook het precieze tijdstip (een vrijdagavond tussen 19.00 en 23.00h) is niet voor de hand liggend.

Een fout is rap gebeurd en 't is erg druk met die promoties, daarover wind ik mij niet op. Maar ik onthoud dat Edpnet, en vermoedelijk alle Proximus-resellers, met handen en voeten gebonden zijn aan Proximus wanneer er problemen zijn met de lijn. En dat Proximus het ons allen niet gemakkelijk maakt om over te schakelen.