Oorspronkelijk gepubliceerd in 2009

Bulgaarse Lotto-praktijken

Op 6 september 2009 gebeurde er tijdens de officiŽle Lotto-trekking in Bulgarije iets heel doordeweeks. Er werden 6 cijfers getrokken: 4, 15, 23, 24, 35 en 42. Geen enkele Bulgaar was bij machte geweest deze reeks juist te voorspellen. Geen winnaars in rang 1. Niks bijzonders.

Vier dagen later, op 10 september 2009, gebeurde er tijdens de officiŽle Lotto-trekking in Bulgarije iets onvoorstelbaars. Er werden 6 cijfers getrokken en voor de tweede keer op rij waren dat de nummers 4, 15, 23, 24, 35 en 42. Wat 4 dagen voordien niet kon, bleek nu een koud kunstje voor 18 Bulgaren: zij hadden alle cijfers juist ingevuld. Daarmee wonnen zij elk ongeveer 5000 EUR, een tiende van het "normale" bedrag in rang 1.

Deze zaak zorgde voor heel wat ophef in Bulgarije en kreeg ook ruime aandacht in de buitenlandse pers. Het was wel heel onwaarschijnlijk dat 6 dezelfde cijfers twee keer na mekaar werden getrokken. De bevoegde minister gelastte een onderzoek.

De onderzoekscommissie kwam al snel tot het besluit dat er geen bewijs was van fraude. De gebeurtenis moest dus worden beschouwd als zijnde het gevolg van puur toeval. Een Bulgaarse wiskundige, Michail Konstantinov, kwam uit op een kans van 1 op 4.2 miljoen. (Volgens de klassieke berekeningen, die wij aanbevelen tijdens het examen statistiek, is dit 1 op 5.2 miljoen, maar Konstantinov hield in dit cijfer naar eigen zeggen rekening met mogelijke vorm-imperfecties in de individuele balletjes).

Was het dan inderdaad puur toeval? Was er echt niets meer aan de hand?

Misschien denkt u er anders over, maar volgens ons was alles zo koosjer als wat. Niet omdat de balletjes voorafgaand aan de trekking door mekaar worden gehaspeld in een doorzichtige ton, wat kwaad opzet bemoeilijkt. Ook niet omdat de trekkingen live worden uitgezonden op de Bulgaarse TV (de hele TV-ploeg kon wel eens omgekocht zijn, zeker in zo'n ver land). Nog minder omdat er ginds, zoals in BelgiŽ, een deurwaarder in de studio zit.

Veronderstel dat u, met uw gewiekste inborst en uw hunker naar rijkdom, een bijzondere methode hebt gevonden om Lotto-trekkingen naar uw hand te zetten. Gelijk dewelke. Zal u dan uw bedrieglijk opzet onder de aandacht van de wereldpers brengen door de cijfers van 4 dagen voordien te repliceren? Het zou erg onverstandig zijn. Des te meer wanneer uit crimineel vooronderzoek blijkt dat de meest recente winnende cijfers de week nadien soms door een hoop simpele zielen (hier, concreet, 18 naÔeve Bulgaren) worden overgenomen, wat de opbrengst niet ten goede komt. In zulke omstandigheden kiest u beter voor een onbesproken cijferreeks.

Daardoor staat het bij ons buiten kijf dat het er tijdens de Bulgaarse Lotto-trekking van 10 september 2009 eerlijk is aan toegegaan. Sommige kranten melden bovendien (als bijkomend bewijs voor de eerlijke gang van zaken) dat de winnende nummers tijdens de tweede trekking in een andere volgorde werden getrokken dan tijdens de eerste.

Als u het ons vraagt: dat is pas verdacht! Ja, zo zouden wij het ook doen.